BAO BÌ ĐÔNG Á XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

0915 900 633

baobidonga2016@gmail.com

VN

Sản phẩm

MÀNG ĐƠN

MÀNG ĐƠN

Túi PP trong in 2 màu/1 mặt

Túi PP trong in 2 màu/1 mặt

Túi PP trong in 2 màu/1 mặt và 2 màu/2 mặt

Túi PP trong in 2 màu/1 mặt và 2 màu/2 mặt

Túi PE cắt siêu đục lỗ

Túi PE cắt siêu đục lỗ

Túi HDPE đục lỗ hột xoàn

Túi HDPE đục lỗ hột xoàn

Túi HDPE sữa chữ T

Túi HDPE sữa chữ T

Túi PP

Túi PP

Túi PP sữa in 1 màu

Túi PP sữa in 1 màu

Hotline
Hotline