BAO BÌ ĐÔNG Á XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

0915 900 633

baobidonga2016@gmail.com

VN

Sản phẩm

MÀNG ĐƠN

MÀNG ĐƠN

Túi PE cắt siêu đục lỗ

Túi PE cắt siêu đục lỗ

Túi HDPE đục lỗ hột xoàn

Túi HDPE đục lỗ hột xoàn

Túi HDPE sữa chữ T

Túi HDPE sữa chữ T

Túi PP

Túi PP

Túi PP sữa in 1 màu

Túi PP sữa in 1 màu

Hotline
Hotline