BAO BÌ ĐÔNG Á XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

0915 900 633

baobidonga2016@gmail.com

VN

Sản phẩm

MÀNG QUẤN PALLET

MÀNG QUẤN PALLET

Màng quấn pallet đóng hàng 1

Màng quấn pallet đóng hàng 1

Màng quấn pallet đóng hàng 2

Màng quấn pallet đóng hàng 2

Màng quấn Pallet - Mẫu 2

Màng quấn Pallet - Mẫu 2

Hotline
Hotline