BAO BÌ ĐÔNG Á XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

0915 900 633

baobidonga2016@gmail.com

VN

Sản phẩm

CỦA CHÚNG TÔI
Màng ép miệng ly, khay

Màng ép miệng ly, khay

  • 863
  • Liên hệ
  • Màng ép miệng ly, khay

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Túi ép 3 biên Zipper - Mẫu 01

Túi ép 3 biên Zipper - Mẫu 01

Túi xếp hông
Túi ép 3 biên

Túi ép 3 biên

Hotline
Hotline