BAO BÌ ĐÔNG Á XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

0915 900 633

baobidonga2016@gmail.com

VN

Sản phẩm

CỦA CHÚNG TÔI
Túi đáy đứng

Túi đáy đứng

  • 896
  • Liên hệ
  • Túi đáy đứng

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Túi xếp hông
Màng ép miệng ly, khay

Màng ép miệng ly, khay

Túi ép 3 biên

Túi ép 3 biên

Hotline
Hotline