BAO BÌ ĐÔNG Á XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

0915 900 633

baobidonga2016@gmail.com

VN

Sản phẩm

CỦA CHÚNG TÔI

Sản phẩm

Màng bảo vệ bề mặt nhựa - Mẫu 01

Màng bảo vệ bề mặt nhựa - Mẫu 01

Màng bảo vệ bề mặt kim loại - Mẫu 01

Màng bảo vệ bề mặt kim loại - Mẫu 01

Túi PP trong in 2 màu/1 mặt

Túi PP trong in 2 màu/1 mặt

Túi PP trong in 2 màu/1 mặt và 2 màu/2 mặt

Túi PP trong in 2 màu/1 mặt và 2 màu/2 mặt

Túi PE cắt siêu đục lỗ

Túi PE cắt siêu đục lỗ

Túi HDPE đục lỗ hột xoàn

Túi HDPE đục lỗ hột xoàn

Túi HDPE sữa chữ T

Túi HDPE sữa chữ T

Túi PP

Túi PP

Túi PP sữa in 1 màu

Túi PP sữa in 1 màu

Màng chuyển nhiệt 03
Màng chuyển nhiệt 02
Màng chuyển nhiệt 04
Hotline
Hotline