BAO BÌ ĐÔNG Á XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

0915 900 633

baobidonga2016@gmail.com

VN

Sản phẩm

CỦA CHÚNG TÔI

Sản phẩm

Túi đựng bánh
Túi đường

Túi đường

Túi Cafe

Túi Cafe

Túi đáy đứng

Túi đáy đứng

Túi dán lưng

Màng dán lưng

Túi ép 3 biên Zipper - Mẫu 01

Túi ép 3 biên Zipper - Mẫu 01

Túi xếp hông
Màng ép miệng ly, khay

Màng ép miệng ly, khay

Túi ép 3 biên

Túi ép 3 biên

Màng quấn pallet đóng hàng 1

Màng quấn pallet đóng hàng 1

Màng quấn pallet đóng hàng 2

Màng quấn pallet đóng hàng 2

Màng quấn Pallet - Mẫu 2

Màng quấn Pallet - Mẫu 2

Màng bảo vệ bề mặt - Mẫu 02

Màng bảo vệ bề mặt - Mẫu 02

Màng bảo vệ bề mặt gỗ - Mẫu 01

Màng bảo vệ bề mặt gỗ - Mẫu 01

Màng bảo vệ bề mặt nhựa - Mẫu 01

Màng bảo vệ bề mặt nhựa - Mẫu 01

Màng bảo vệ bề mặt kim loại - Mẫu 01

Màng bảo vệ bề mặt kim loại - Mẫu 01

Túi PE cắt siêu đục lỗ

Túi PE cắt siêu đục lỗ

Túi HDPE đục lỗ hột xoàn

Túi HDPE đục lỗ hột xoàn

Túi HDPE sữa chữ T

Túi HDPE sữa chữ T

Túi PP

Túi PP

Túi PP sữa in 1 màu

Túi PP sữa in 1 màu

Màng chuyển nhiệt 03
Màng chuyển nhiệt 02
Màng chuyển nhiệt 04
Hotline
Hotline