BAO BÌ ĐÔNG Á XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

0915 900 633

baobidonga2016@gmail.com

VN

Sản phẩm

CỦA CHÚNG TÔI
Túi ép 3 biên Zipper - Mẫu 01

Túi ép 3 biên Zipper - Mẫu 01

  • 3732
  • Liên hệ
  • Túi ép 3 biên Zipper - Mẫu 01

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Túi zipper đáy đứng thực phẩm (lớn)

Túi zipper đáy đứng thực phẩm (lớn)

Túi zipper đáy đứng thực phẩm

Túi zipper đáy đứng thực phẩm

Túi bánh mì lát

Túi bánh mì lát 

Túi bánh pía ép 3 biên

Túi bánh pía ép 3 biên

Túi đựng bắp rang

Túi đựng bắp rang

Túi đựng bánh
Túi đường

Túi đường

Túi Cafe

Túi Cafe

Túi đáy đứng

Túi đáy đứng

Túi dán lưng

Màng dán lưng

Túi xếp hông
Màng ép miệng ly, khay

Màng ép miệng ly, khay

Hotline
Hotline